Порядк призначення житлової субсидії

1.Зміни до Порядку призначення житлової субсидії
Призначення субсидії відбуватиметься на підставі лише двох документів - заяви та декларації (скасовується необхідність надання довідок про доходи, у тому числі й працюючих осіб).
При цьому запроваджуються спрощені форми заяви та декларації про доходи і витрати осіб для звернення за субсидією - форма на 1 аркуші (Додаток 1 та 2).
Запроваджується принцип призначення субсидії на підставі задекларованих даних заявником.
При цьому перевірка достовірності цих даних здійснюватиметься структурними підрозділами з питань соціального захисту населення вже після призначення субсидії, шляхом здійснення запитів до відповідних органів, установ та організацій.
Кожне домогосподарство одночасно з рахунком для оплати енергоносіїв у квітні та жовтні 2015 року отримає спрощені форми заяви та декларації для звернення за призначенням субсидії.
Підприємства, що надають послуги з газопостачання, електропостачання та електропостачання та централізованого опалення мають забезпечити виготовлення бланків Заяви та Декларації і доставку їх до споживачів разом з рахунками на оплату послуг.
Скасовуються всі обмеження щодо майнового стану осіб, які звертаються за призначенням субсидій, крім здійснення одноразової дороговартісної покупки (на суму понад 50 тис. гривень):
- наявність у власності двох житлових приміщень;
- наявність у власності двох автомобілів;
- наявність у складі домогосподарства осіб працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку як безробітні;
- здача в найм житлового приміщення;
- здійснення покупки товарів, робіт та послуг (у тому числі оплата медичних послуг та навчання) на суму понад 10 прожиткових мінімумів;
Запроваджується надання субсидії на 12 місяців, а не опалювальний період як раніше.
Для призначення житлової субсидії застосовуватимуться доходи за попередній календарний рік без урахування сплачених податків.
Встановлюється автоматичний принцип надання субсидії на новий період (скасовується необхідність повторного звернення до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення для призначення субсидії на новий період у разі відсутності змін).

2.Порядок звернення за житловою субсидією.
Кому призначається субсидія.
Субсидія призначається одному із членів домогосподарства, який зареєстрований у житловому приміщенні і на якого відкрито особовий рахунок на оплату житлово-комунальних послуг або особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні(будинку) на підставі договору, найму (оренди) житла, і на яку відкрито особові рахунки із сплати житлово-комунальних послуг.
В окремих випадках на підставі рішень районних та виконавчих органів міських і районних рад або утворених ними комісій та актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства субсидія може призначатися іншій особі, зареєстрованій в житловому приміщенні (будинку), а також індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, але які сплачують вартість одержуваних житлово-комунальних послуг.
Право на отримання житлових субсидій мають домогосподарства, у яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг, виходячи із соціальної норми житла та соціальних нормативів користування послугами, перевищують розмір визначеного обов'язкового платежу.
Соціальні норми та соціальні нормативи (Додаток 4).
Куди і як подаються документи
3 питання призначення житлової субсидії необхідно звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації.
Документи для призначення субсидії можуть бути надіслані до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення поштою.
У сільській місцевості приймання заяв з необхідними документами для призначення субсидій здійснюють уповноважені особи, які визначаються виконавчими органами сільських і селищних рад.

3.Перелік документів для призначення субсидії.
- спрощена заява (за встановленою формою на 1 арк.);
- спрощена декларація про доходи і витрати осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (за встановленою формою на 1 арк).
Всі інші відомості, що необхідні для призначення житлових субсидій (про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами) надають організації, які надають ці послуги, на запит структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.
Інформацію про доходи для призначення житлової субсидії структурні підрозділи з питань соціального захисту населення будуть отримувати у порядку обміну від Державної фіскальної служби та Пенсійного фонду.
При цьому, заборонятиметься вимагати від заявників інші документи, ніж передбачені Положенням про призначення житлових субсидій.

4.Схема удосконаленого Порядку призначення житлових субсидій (Додаток 3).

5.Визначення сукупного доходу.
Субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично проживають, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, у тому числі осіб, призваних на строкову військову службу. Кількість зазначених осіб та їх соціальний статус визначається на початок місяця, в якому надійшло звернення за призначенням субсидії, а у разі повторного призначення субсидії на наступний період – на початок місяця, з якого призначається субсидія.
Для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється, виходячи з отриманих особами доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб, інформацію про які зазначено у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, а для призначення субсидії на наступний період – доходів, відомості про які надаються ДФС, Пенсійним фондом України, фондами соціального страхування, вищими навчальними закладами, а також розмірів державної соціальної допомоги, що виплачується структурними підрозділами з питань соціального захисту населення (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновлені дитини, виплата якої здійснюється одноразово).
Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на основі середньомісячного доходу осіб, а для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – на основі річного доходу осіб за попередній календарний рік.

6. Термін призначення житлової субсидії.
Рішення про призначення (не призначення ) субсидії приймається протягом десяти днів після подання заяви та отримання необхідних відомостей.
У разі подання документів у неповному обсязі субсидія призначається за умови надходження протягом місяця з дня подання (відправлення) заяви усіх необхідних документів.
Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням. Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян.
Після закінчення терміну отримання субсидії структурні підрозділи з питань соціального захисту населення здійснюватимуть розрахунок субсидії на наступний період автоматично.
Для цього вони збиратимуть необхідну інформацію без звернення громадянина і протягом двох місяців з початку нового періоду прийматимуть рішення щодо призначення (непризначення) субсидії цим домогосподарствам та письмово інформують про прийняте рішення громадян, які зверталися.

7. Розрахунок розміру субсидії на житлово - комунальні послуги та скраплений газ.
Розрахунки щодо визначення розміру субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг здійснюються в такій послідовності:
1) визначається середньомісячний сукупний доход та обов'язкова частка плати за житлово-комунальні послуги у цьому доході;
2) визначається загальний місячний розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами у конкретному населеному пункті;
3) визначається розмір субсидії як різниця між вартістю плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами і обсягом визначеного платежу.
Приклад:
Сім’я з двох працездатних осіб (м. Ужгород) та двох дітей, які мають дохід за попередній рік 60960 грн. Площа трьохкімнатної квартири 72,5 кв.м., індивідуальне газове опалення, постачання холодної води, квартплата, вивіз сміття, електроенергія.
Визначаємо обов’язкову частку платежу у наступному порядку:
1.Обчислюємо середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні 12 місяців:
60960:12=5080 грн.
2.Середньомісячний сукупний дохід сім’ї ділиться на кількість членів домогосподарства і таким чином визначається середньомісячний дохід на одну особу: 5080 : 4 особи =1270 грн.
3.Дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (2014 р. – 1176 грн), тобто визначається співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу: 1270:1176 =1,0799
4.Одержаний результат ділиться на 2, а потім множиться на 15 % (за базовий варіант взято обов’язкову плату на житлово-комунальні послуги у розмірі 15% доходу родини при доході на одного члена сім’ї на рівні двох прожиткових мінімумів) і таким чином визначається відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги: 1,0799:2 х 15% = 8,10%.
Обов’язкова частка платежу сім’ї становить 8,10 % від доходу:
1270 грн. х 8,10 % х 4 = 411,50 грн.
Плата з комунальні послуги в межах норм.
Вода і каналізація 4 м³ х 4 ( особи ) х 11,84 (ціна 1м³ води в м. Ужгороді) = 189,44 грн.
Плата за газове опалення:
7 м³ х 13,65 (норма житла на особу) х 4 (в сім’ї чотири особи) = 54,6 + 35,22 (на сім’ю) = 89,82 м² (однак в наведеному прикладі площа житла 72,5 м², то субсидія на опалення буде призначена на цю площу) = 72, 5 м² х 0,422 (коригуючий коефіцієнт для багатоповерхівок) = 214 м³ (субсидію буде призначено на цю кількість кубів газу) х 7,188 грн. (плата за один м³ обсягу використання понад 200 м ³) = 1538,23 грн.
Квартплата: 77 грн. (квартплата за всю квартиру ) : 72,5 м² (площа всієї квартири ) х (соціальна норма для сім’ї 89,82 м², однак не більше наявної площі) 72,5 м² = 77 грн.
Вивіз сміття : 10,60 грн. ( плата по м. Ужгород ) х 4 (чотири особи) = 42,40 грн.
Електроенергія : 90 квт (норма на одну особу) + 30 (на іншого члена сім’ї) х 3 = 180 квт х 0,63 (плата за 1 квт обсягу використання від 100 до 600 квт) = 113,40 грн.
Загальна вартість плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами складає:
189,44 грн + 1538,23 грн +77 грн. + 42,40 грн +113,40 грн. = 1960,47 грн.
Розмір субсидії : 1960,47 грн. (розмір плати за ЖКП) – 411,50 грн. (обов’язкова частка платежу) = 1548,97 грн.
Розрахунки щодо визначення розміру субсидій для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива здійснюються у такій послідовності:
1) визначається річний сукупний доход громадян, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), і обов'язкова частка плати за скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо у цьому доході;
2) визначається розмір плати за скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо на календарний рік у межах встановлених норм споживання;
3) визначається розмір субсидії як різниця між вартістю плати за скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо на календарний рік у межах норм споживання і обсягом визначеного платежу.
У 2015 році для нарахування субсидій застосовуються граничні показники вартості: за 1 тонну твердого палива 1221,74 грн. та за 1 балон (21 кг) скрапленого газу 156,74 грн.

8. Субсидія не призначається якщо:
Будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово – комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії здійснив купівлю земельної ділянки, квартири, автомобіля, транспортного засобу, будівельних матеріалів чи інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги з будівництва, ремонту автомобіля, квартири (крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування послугами та медичних послуг) на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. грн.
Якщо під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором з'ясовано, що будь-хто із складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично проживають, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здає у найм (оренду) житлове приміщення (будинок) або його частину; працює без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; отримує дохід від утримання худоби, птиці, інших тварин, дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо).

9. Припинення раніше призначеної субсидії.
За поданням житлово-експлуатаційних організацій, ОСББ та організацій, що надають житлово-комунальні послуги, якщо змінився власник особового рахунку, громадянин, якому призначено субсидію, не сплачує відповідну частку житлово-комунальних послуг.
Якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи та майновий стан, що вплинули на призначення субсидії та її розмір.
У разі смерті одинокої особи.
У разі переїзду сім’ї в іншу місцевість.

10. Посилення відповідальності заявника за надані відомості для призначення субсидії.
Всі члени домогосподарства дають згоду на обробку персональних даних про сім'ю, доходи, витрати, що необхідні для призначення житлової субсидії.
У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг) заявник зобов'язується у місячний термін повідомити структурний підрозділ з питань соціального захисту населення.
Якщо подано неповні чи недостовірні відомості про доходи та витрати зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб може бути відмовлено в призначенні субсидії або припинено її надання. У такому разі заявник зобов'язується повернути надміру перераховану (виплачену) суму субсидії у подвійному розмірі.
Важливим є те, що сума субсидій, яку структурними підрозділами з питань соціального захисту населення було переказано на рахунки підприємств-виконавців житлово-комунальних послуг для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів, і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховується підприємством в якості оплати обов’язкової частки платежу домогосподарства на наступний розрахунковий період.

11. Інструкція про порядок заповнення Заяви про призначення житлової субсидії.
Заяву заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово- комунальних послуг за місцем реєстрації. Особи, які орендують житло, додають до Заяви договір найму (оренди) житла.
При цьому, крім Заяви та Декларації, заборонено вимагати від громадян інші документи, довідки тощо.
У Заяві необхідно підкреслити, на які види послуг призначати субсидію («на оплату житлово-комунальних послуг» та/або «на придбання твердого палива та скрапленого газу»). Якщо домогосподарство користується твердим паливом, скрапленим газом та комунальними послугами, необхідно підкреслити все.
У Заяві про призначення житлової субсидії також необхідно:
1) у графі «Номер особового рахунку» - вказати номер особового рахунку, який міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції розрахунковій книжці) на оплату відповідної послуги;
2) у графі «Найменування організації, що надає послуги» - вказати назву організації, що міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі {квитанції, розрахунковій книжці) на оплату відповідної послуги;
3) у графі «Примітки» зазначається наявність або відсутність засобів обліку, а саме «є лічильник»/«немає лічильника».

12. Інструкція про порядок заповнення Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.
У розділі І вказуються відомості про всіх осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (або фактично проживаючих - для осіб, які орендують житло і вказані у договорі оренди, або для індивідуальних забудовників, будинки яких не прийняті в експлуатацію), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги.
У розділі II заповнюються відомості про всі види доходів (заробітна плата, пенсія, допомога (крім її частини, виплата якої здійснюється одноразово, зокрема, при народженні дитини), стипендія, грошове забезпечення, аліменти, виплати відповідно до умов цивільно-правового договору, доходи від підприємницької діяльності, здачі майна в оренду, від продажу майна та немайнових прав, сільськогосподарської продукції, дивіденди, проценти від розміщення депозитів тощо) осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (або фактично проживаючих, зазначених у договорі оренди), за попередній календарний рік (12 місяців 2014 року) без урахування податку з доходів фізичних осіб із зазначенням установи, організації, підприємства, де отримується дохід.
У розділі ІІІ вказується інформація про одноразову купівлю майна або оплату послуг протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії на суму, яка на час купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень.

13. Консультації
В управлінні праці та соціального захисту населення Ужгородськоі міської ради (м.Ужгород, пл. Ш.Петефі,24,26) з 9 до 18 год. щоденно працює «гаряча телефонна лінія» 63-01-04, 61-25-49.


Оновлена
версія сайту
Інформація про виділення коштів місцевого бюджету
КОРИГУВАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСТА

ПЛАН ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА
Внесення змін у детальні плани території індивідуальної малоповерхової житлової малоповерхової забудови в районі вулиць Тютюнової, Загорської, Ярослава Мудрого для розміщення житлових будинків садибного типу для учасників АТО та бойових дій в Афганістані
ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ПЛАН МІСТА

Пояснювальна записка.pdf
Карта (1-5000).jpg (35M)
Схема маршрутів громадського транспорту Ужгорода


Контактні телефони приватних та комунальних служб міста, диспетчерських служб
Інформація про порядок подання звернень, функціонування телефонів «гарячої лінії» та електронні поштові адреси в Ужгородській місцевій прокуратурі

Електронні звернення громадян


*Додатково інформуємо, що відповідно до Закону України, "Про звернення громадян" відділом роботи із зверненнями громадян ведеться реєстрація телефонних звернень громадян за номером : 617127

швидкий перехід


ГОЛОВНА

Про Ужгород

Фотогалерея

Структура органів міської ради

Рішення сесій міської ради

Рішення виконкому

Розпорядження міського голови

Постійні комісії

Громадсько-політична активність

Зовнішньо-економічна та інвестиційна діяльність

Паспорт підприємств міста

Оголошено конкурс