ВСТУП

Місто Ужгород у лютому 2004 року вступило в Мережу міст сталого розвитку України, тим самим задекларувавши свою підтримку основним засадам сталого розвитку та включившись у кампанію по сталому розвитку великих і малих міст України.

Сталий розвиток, як стратегію розвитку суспільства в ХХІ ст., було задекларовано в 1992 році в Рiо-де-Жанейро на конференції ООН з навколишнього середовища i розвитку “Планета Земля” представниками урядів з 179 країн світу. Держави взяли на себе зобов’язання дотримуватись основних принципів стратегії, метою якої є економічно сталий, соціально-спрямований і екологічно прийнятний розвиток. Україна є достатньо активним учасником процесу зі сталого розвитку. Свідченням цього є те, що Верховною Радою України прийнято Концепцiю сталого розвитку населених пунктiв, розроблено Стратегію сталого розвитку України. На рівні Закарпатської області затверджено Концепцію сталого розвитку Закарпатської області.

Місто Ужгород – адміністративний центр Закарпатської області. У місті урбанізаційні процеси призводять до погіршення якісного стану довкілля - середовища існування мешканців міста. Умови проживання, виробничої діяльності та відпочинку об'єктивно будуть погіршуватися у зв'язку з укрупненням та ущільненням житлового фонду, розширенням і ростом міського промислового виробництва, збільшенням транспортного навантаження. Але вказані закономірні тенденції погіршення умов проживання людини в міському ландшафті можна і необхідно пом'якшити, призупинити та оптимізувати. Єдиним інструментом для вирішення цієї проблеми є розбудова Ужгорода на основі сталого розвитку.

Сталий розвиток – це:

- вирішення найважливіших завдань життєзабезпечення міста без виснаження та забруднення навколишнього середовища, без загрози екологічних катастроф;

- забезпечення поступу на вирівнювання соціальних можливостей;

- врахування територіального підходу, спрямованого на оптимальне просторове планування видів діяльності та міста, в цілому;

- постійне вдосконалення управлінських методів та механізмів залучення жителів до прийняття рішень.

Сталий розвиток міста – це соціально, економічно і екологічно збалансований розвиток його території та господарського комплексу, що веде до гармонізації використання продуктивних сил, задоволення потреб населення і можливостей природи міста; це зміни, спрямовані на збереження та послідовне збільшення можливостей його мешканців. Головною гарантією сталого розвитку є здатність громади збалансовувати капітали: природний, створений та людських ресурсів.

Концепція сталого розвитку міста передбачає вирішення трьох завдань:

- інтенсивний економічний розвиток Ужгорода – створення умов, мотивів і гарантій високопродуктивної праці населення для досягнення високої якості життя на основі подальшої розбудови в місті соціально орієнтованої ринкової економіки;

- ефективне і раціональне використання природних ресурсів;

- громадський і адміністративний контроль збалансованості між природними, трудовими ресурсами та створеним капіталом, а також спрямування бюджету міста на вирішення екологічних проблем.

Економічний розвиток, соціальний розвиток та охорона навколишнього природного середовища є взаємозалежними і взаємодоповнюючими компонентами сталого розвитку. Економічне зростання має приносити благо всім людям, підвищити рівень та якість життя, забезпечити всіх жителів адекватним житлом і забезпечити недоторканість навколишнього середовища. Такі економічні сектори, як промисловість, енергетика, транспорт та інші види діяльності з інтенсивним використанням природних ресурсів чи забрудненням навколишнього середовища повинні нести відповідальність за наслідки їх діяльності для добробуту людей і навколишнього середовища.

Економiчна, екологiчна та соцiальна складовi сталого розвитку мiста тiсно пов'язанi мiж собою. Такий складний соцiально-природно-техногенний комплекс територiї з природно-ланшафтними особливостями i ресурсами (природними, трудовими, iнфраструктурою) може розвиватися за декiлькома напрямками. Обгрунтування напрямку розвитку пов'язано iз соцiально-економiчним становищем у державi та аналiзом ресурсного потенцiалу, екологiчної ситуацiї та вже iснуючих програм розвитку.

Міський голова прийняв рішення при активній участі науковців та громадськості розробити Концепцію – бачення розвитку міста для досягнення сталого розвитку. Розпорядженнями міського голови від 21.05.2004 р. № 169 та від 18.10.04 № 302 було створено дорадчий комітет по розробці Концепції сталого розвитку м.Ужгорода, затверджена її структура.

Основними розділами документу є:

1. Мета та основні завдання.

2. Стартові умови.

3. Стратегічні орієнтири, пріоритети та механізми сталого розвитку міста Ужгород.

4. Механізми реалізації Концепції.

На виконання рішення виконкому від 27.04.05р. № 117 за участю науковців, управлінців та мешканців міста проведено громадське обговорення проекту Концептуальних засад сталого розвитку міста, за підсумками якого підготовлено Концепцію сталого розвитку.

При розробці Концепції використано Генеральний план розвитку міста Ужгород, Програму соціально-економічного розвитку міста “Ужгород-2010”, Програму розвитку інвестиційної діяльності в м.Ужгороді на 2004-2010 роки, галузеві програми, статистичну інформацію Головного управління статистики в Закарпатській області та враховано пропозиції, які надійшли під час обговорення від громадських організацій та мешканців міста. Концепція сталого розвитку м.Ужгорода у майбутньому повинна враховуватися при складанні всіх послідуючих програм розвитку міста, як стратегічних, так і галузевих.


Оновлена
версія сайту
Інформація про виділення коштів місцевого бюджету
КОРИГУВАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСТА

ПЛАН ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА
Внесення змін у детальні плани території індивідуальної малоповерхової житлової малоповерхової забудови в районі вулиць Тютюнової, Загорської, Ярослава Мудрого для розміщення житлових будинків садибного типу для учасників АТО та бойових дій в Афганістані
ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ПЛАН МІСТА

Пояснювальна записка.pdf
Карта (1-5000).jpg (35M)
Схема маршрутів громадського транспорту Ужгорода


Контактні телефони приватних та комунальних служб міста, диспетчерських служб
Інформація про порядок подання звернень, функціонування телефонів «гарячої лінії» та електронні поштові адреси в Ужгородській місцевій прокуратурі

Електронні звернення громадян


*Додатково інформуємо, що відповідно до Закону України, "Про звернення громадян" відділом роботи із зверненнями громадян ведеться реєстрація телефонних звернень громадян за номером : 617127

швидкий перехід


ГОЛОВНА

Про Ужгород

Фотогалерея

Структура органів міської ради

Рішення сесій міської ради

Рішення виконкому

Розпорядження міського голови

Постійні комісії

Громадсько-політична активність

Зовнішньо-економічна та інвестиційна діяльність

Паспорт підприємств міста

Оголошено конкурс