РОЗДІЛ 1. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Концепція сталого розвитку Ужгорода розроблена за участі фахівців і широких кіл громадськості міста в статусі рамкового документа територіальної громади м.Ужгорода та її представницького органу – міської ради для довготермінового, системного і цілісного використання в інтересах ужгородців.

Концепція сталого розвитку Ужгорода включає ідею, мету, аналітичне обґрунтування стартових умов розвитку міста, формування основних завдань і стратегічних пріоритетних напрямків діяльності та механізмів по її реалізації. В частині стратегії, завдань і механізмів реалізації ідеї та досягнення мети Концепції вона є відкритим документом для внесення нових пропозицій, рекомендацій і доповнень відповідно до нових умов розвитку міста з плином часу і розбудови України.

Ідея Концепції сталого розвитку Ужгорода перевірена на досвіді уже багатьох міст світової спільноти і полягає в узгодженні і гармонізації соціальної, економічної і екологічної складових збалансованого розвитку міста з його територіальним, господарським і соціальним комплексами на довготерміновий період задля якнайповнішого задоволення потреб сучасного і майбутнього поколінь ужгородців.

Метою Концепції сталого розвитку Ужгорода є: забезпечення гідного і якісного життєвого рівня всіх городян за рахунок динамічного соціально-економічного зростання; створення у місті повноцінного комфортного і здорового життєвого середовища із збереженням і збагаченням природного довкілля, історико-архітектурної та етнокультурної спадщини; раціональне і збалансоване використання всіх видів ресурсного потенціалу міста; стимулювання ринкових перетворень і впровадження досягнень сучасної науки, техніки і технологій у всі сфери життя міста.

Забезпечення сталого розвитку Ужгорода має ґрунтуватися на комплексі сприятливих і притаманних саме нашому місту особливостей: вигідному природно-географічному розташуванні, багатій історико-архітектурній та етнокультурній спадщині, специфіки потенціалу людських ресурсів, відносно розвиненій мережі закладів освіти, науки, охорони здоров’я і культури. В той же час особливу увагу потрібно зосередити на вирішенні проблем, що зумовлені факторами лімітуючого характеру – обмеженість території міста для забудови, зношеність інженерних і транспортних мереж, забруднення атмосферного повітря, недостатнє житлове будівництво, благоустрій міських територій тощо.

При формуванні стратегії переходу до сталого розвитку міста основні стратегічні вимоги можна охарактеризувати наступним чином:

- у сфері економічної поведінки: модернізувати критерії та методи оцінки економічної доцільності, враховуючи необхідність збереження природних ресурсів для сучасних та майбутніх поколінь, надавати економічну підтримку підприємствам, які стали на шлях інноваційного розвитку, впроваджують енерго- та ресурсозберігаючі технології, взірці нової продукції, та, поряд з цим, забезпечують можливість зростання соціальних показників розвитку громади;

- у сфері охорони природи та природокористування: на основі нових наукових знань визначати та встановлювати квоти споживання ресурсів, які не відновлюються, проводити екореконструкцію житла і послуг, привчати мешканців міста до нової культури споживання;

- у соціальній сфері: створити рівні можливості для задоволення потреб усіх соціальних груп територіальної громади Ужгорода;

- у сфері технологічного розвитку: здійснити інвентаризацію технологій за критеріями екологічності та виробити стандарти для впровадження, використання, розширення нових технологічних можливостей із залученням відновлюваних ресурсів, їх поглибленої переробки і повної утилізації, зниження забруднень і порушень природного середовища.

Мета концепції полягає в тому, щоб у середній та довгостроковій перспективах не допустити виникнення значних проблем у місті, а також підготувати своєчасні умови для їх вирішення у разі їх виникнення.

Основні завдання сталого розвитку міста:

- збалансований розвиток економіки для досягнення вищої якості життя, технологічне переоснащення і реструктуризація підприємств;

- удосконалення виробничої, транспортної, інженерної інфраструктури міста;

- поліпшення умов проживання, відпочинку й оздоровлення;

- розвиток туристичного комплексу, як одного з пріоритетів;

- вирішення проблем зайнятості, соціальних гарантій і соціального захисту населення;

- раціональне та ефективне використання природних ресурсів – створення системи гарантій науково-обґрунтованого використання природних ресурсів на основі розумного балансу потреб і можливостей міста;

- охорона навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки для населення;

- пріоритетний розвиток інноваційних та наукоємних галузей;

- розвиток системи освіти, охорони здоров’я, культури і мистецтва, духовної сфери;

- збереження і збагачення історичної та культурної спадщини;

- ефективна стратегія управління містом, якнайповніше використання можливостей законодавства про місцеве самоврядування для забезпечення сталого розвитку міста.

Реалізація цих завдань забезпечить досягнення вищих світових стандартів рівня і якості життя населення.

Сталий розвиток міста буде базуватися на принципах:

- покращення, збереження та відтворення навколишнього природного середовища;

забезпечення рівних можливостей для задоволення потреб сучасного і майбутніх поколінь;

взаємної відповідальності органів влади, підприємницьких структур і населення за сталий розвиток міста, відкритості та прозорості соціально-економічної політики, а також участі всіх верств населення в реалізації Концепції сталого розвитку міста.

Основні завдання сталого розвитку міста підпорядковані ідеї перетворення міста в економічний, культурний, науково-освітній центр європейського рівня, для чого необхідна реалізація наступних напрямків:

- стале генеральне планування та формування ландшафту міста;

- раціональне землекористування;

- збалансований розвиток економіки;

- реконструкція водопровідно-каналізаційного господарства;

- утилізація побутових та промислових відходів;

- розвиток громадського транспорту;

- реконструкція та будівництво автодоріг, мостових переходів, тротуарів, будівництво велодоріжок;

- екологічне виховання й освіта;

- екологічне керування містом.


Оновлена
версія сайту
Інформація про виділення коштів місцевого бюджету
КОРИГУВАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСТА

ПЛАН ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА
Внесення змін у детальні плани території індивідуальної малоповерхової житлової малоповерхової забудови в районі вулиць Тютюнової, Загорської, Ярослава Мудрого для розміщення житлових будинків садибного типу для учасників АТО та бойових дій в Афганістані
ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ПЛАН МІСТА

Пояснювальна записка.pdf
Карта (1-5000).jpg (35M)
Схема маршрутів громадського транспорту Ужгорода


Контактні телефони приватних та комунальних служб міста, диспетчерських служб
Інформація про порядок подання звернень, функціонування телефонів «гарячої лінії» та електронні поштові адреси в Ужгородській місцевій прокуратурі

Електронні звернення громадян


*Додатково інформуємо, що відповідно до Закону України, "Про звернення громадян" відділом роботи із зверненнями громадян ведеться реєстрація телефонних звернень громадян за номером : 617127

швидкий перехід


ГОЛОВНА

Про Ужгород

Фотогалерея

Структура органів міської ради

Рішення сесій міської ради

Рішення виконкому

Розпорядження міського голови

Постійні комісії

Громадсько-політична активність

Зовнішньо-економічна та інвестиційна діяльність

Паспорт підприємств міста

Оголошено конкурс